Menu

Danh mục: Chuyện nghề

Dược lâm sàng – Khoa học không thể tách rời nghệ thuật !

Hôm nay lại được lẻo đẻo theo chân mấy đứa bạn cùng “équipe” để tham gia một buổi thảo luận cho ông giáo tổ chức tại bệnh viện về “Collaboration”-Hợp tác giữa bác sĩ, dược sĩ và bệnh nhân trong việc tối ưu điều trị tối cho bệnh nhân. Một chủ đề đang “hot” ở

Ai chúc mừng và được chúc mừng vào Ngày Thầy Thuốc Việt Nam ?

Là một Dược sĩ dược lâm sàng, nhận tin nhắn chúc mừng vào ngày Thầy Thuốc Việt Nam mà vẫn tự thấy dường như tin nhắn lạc địa chỉ…. “Dược lâm sàng” hiểu theo nghĩa nôm na, là một “nhiệm vụ mới” của người DS với công việc chính là “hướng dẫn” sử dụng thuốc,