Menu

Dược động học: Sự thay đổi nồng độ thuốc trong huyết tương sau khi sử dụng liều đơn

Sự thay đổi nồng độ thuốc trong huyết tương sau khi sử dụng liều đơn Nguồn: http://www.pharmacorama.com/en/Sections/Pharmacokinetics-2.php SV Dịch: Phạm Ngọc Anh Quý – D4 – ĐH Y Dược Huế Hiệu đính: DS. Võ Thị Hà – ĐH Y Dược Huế Nồng độ thuốc trong huyết tương phụ thuộc vào cách thuốc được sử dụng

P-glycoprotein và vai trò của nó trong tương tác thuốc – thuốc.

P-glycoprotein và vai trò của nó trong tương tác thuốc – thuốc. Tác giả: Andrew Finch, Peter Pillans SV Dịch: Phạm Ngọc Anh Quý – SV Dược 4 Trường ĐH Y Dược Huế Nguồn: P-glycoprotein and its role in drug-drug interactions. Link: http://www.australianprescriber.com/magazine/37/4/137/9   TÓM LƯỢC Các protein vận chuyển ra (Efflux transporters) như P-glycoprotein

Dược động học ở bệnh nhân béo phì

DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở BỆNH NHÂN BÉO PHÌ Nguồn: Luc EC De Baerdemaeker, Eric P Mortier, Michel MRF Struys. Pharmacokinetics in obese patients. Oxford Journals. Link: http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/4/5/152.full Dịch: SVD. Nguyễn Xuân Quý, ĐH Dược Hà Nội Hiệu đính: DS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, BV Đa Khoa Đà Nẵng Một trong những vấn đề trong việc