Menu

Một nguồn lực mới giúp dược sĩ tư vấn và giáo dục cộng đồng cho bệnh nhân

Người dịch: Nguyễn Huỳnh Anh Vũ –  SVDược-Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Người hiệu đính: DS. Quản Thị Thùy Linh Nguồn tài liệu:Loren Bonner, Wm. Ray Bullman, Deborah E. Davidson (cập nhật lần cuối Tháng 8 năm 2017). A new pharmacist resource for patient counseling and community education. Pharmacy Today. Link Việc thiếu

Xây dựng khuyến cáo về thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”

Nguồn: http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/fiche_consensus_formalise.pdf Dịch: DS. Đào Thu Trang, DS. Võ Thị Hà   Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” MÔ TẢ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP Phương