Menu

Giới thiệu trang web chuyên ngành y dược https://globalrph.com

Biên tập: DS. Nguyễn Thị Hiền Cựu sinh viên Trường ĐHYD Huế Global RPh được đưa vào sử dụng vào năm 1999 bởi dược sỹ David McAuley (Mỹ) với mục đích cung cấp một phần mềm và một công cụ mang tính thực tế và dễ sử dụng dành cho các cán bộ y tế. Điểm

Giới thiệu ứng dụng tính tốc độ lọc cầu thận của NKF

Biên tập: DS. Nguyễn Thị Hiền Cựu sinh viên Trường ĐHYD Huế Tổ chức Thận Quốc Gia Hoa Kỳ (The National Kidney Foundation – NKF) là tổ chức hàng đầu Hoa Kỳ chuyên cung cấp các hướng dẫn về nhận thức, phòng ngừa và điều trị bệnh thận tới các chuyên gia y tế, bệnh