Menu

Chuyên mục: Học bổng

Học bổng Pháp

1. France Asie Dành cho tất cả các SV châu Á sẽ học tại một trường nằm trong vùng Ile de France Tuổi: không giới hạn Ctrình học: từ master trở lên (BAC+4, 5, …) Hồ sơ nộp trc 15-6 và lấy hồ sơ trực tiếp ở Centre France Asie (trong hồ sơ cần thư