Menu

Danh mục: Tạp chí

Bản tin dược Bệnh viện Hoàn Mỹ

Bệnh viện Hoàn Mỹ là một trong những hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất Việt Nam với các cơ sở ở khắp nơi trên cả nước. Dưới đây là một số Bản tin dược được bệnh viện Hoàn Mỹ phát hành trong những năm gần đây Năm 2015: Tháng 9: https://issuu.com/pharmacyhoanmy/docs/2015_b___n_tin_d_____c_t9 Tháng 11: https://issuu.com/pharmacyhoanmy/docs/2015_b___n_tin_d_____c_t11 Năm