Menu

Bản tin dược Bệnh viện Hoàn Mỹ

Bệnh viện Hoàn Mỹ là một trong những hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất Việt Nam với các cơ sở ở khắp nơi trên cả nước. Dưới đây là một số Bản tin dược được bệnh viện Hoàn Mỹ phát hành trong những năm gần đây Năm 2015: Tháng 9: https://issuu.com/pharmacyhoanmy/docs/2015_b___n_tin_d_____c_t9 Tháng 11: https://issuu.com/pharmacyhoanmy/docs/2015_b___n_tin_d_____c_t11 Năm