Menu

Category: Sách

Giới thiệu sách: Basic and Clinical Pharmacology, 14th Edition

Tác giả: Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor ISBN: 978-1-259-64115-2 Năm xuất bản: 2017 Độ dày: 1264 trang Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition bao gồm các thông tin quan trọng mà sinh viên cần phải biết về dược lý và các ứng dụng của nó trên lâm sàng Để phù hợp nhất có thể cho việc sử dụng