Menu

Danh mục: Slide

Tổng hợp slide Hội thảo trực tuyến số 2: Dịch COVID-19: Triển khai Telepharmacy (Nhà thuốc từ xa)

Triển vọng ứng dụng Telepharmacy trong mùa dịch COVID-19 Triển khai Telepharmacy (Nhà thuốc từ xa) Triển khai tư vấn thuốc từ xa cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Khảo sát hoạt động, lợi ích và khó khăn khi triển khai Telepharmacy