Menu

Contact

Liên hệ:

TS.DS. Võ Thị Hà – Giảng viên Dược lâm sàng, ĐH Y Dược Huế. Email: havothipharma@gmail.com.

DS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ĐH Dược Hà Nội. Email: huythuy166@gmail.com.