Tác giả: TS. DS. Võ Thị Hà – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – BV Nguyễn Tri Phương Download: Link