Menu

Tác giả: Thảo Uyên

HỎI – ĐÁP THÔNG TIN THUỐC

TS.DS. Võ Thị Hà   Để sử dụng thuốc hợp lý thì cung cấp thông tin thuốc chính xác, đầy đủ, cập nhật là rất quan trọng. Một trong những hoạt động trọng tâm của Tổ Dược lâm sàng – Khoa Dược là trả lời thông tin thuốc của cán bộ y tế và bệnh