Menu

Danh mục: Thư viện

“Thẻ cảnh báo dị ứng/tác dụng có hại của thuốc” cho bệnh nhân

Hôm qua có bác sĩ trao đổi về một trường hợp bệnh nhân nữ có tiền sử dị ứng với gần chục thuốc khác nhau, xem nên dùng kháng sinh gì cho bệnh nhân. Khi lên gặp phỏng vấn bệnh nhân để hỏi rõ bệnh nhân dị ứng với thuốc gì thì thấy tên thuốc