Điểm tin: SVD5. Huỳnh Thị Thảo Uyên – Trường ĐH Y Dược Huế   Mối liên hệ giữa các thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển Natri-glucose (SGLT2) làm tăng nguy cơ cắt cụt chi dưới ở các bệnh nhân Đái tháo đường typ 2 Một nghiên cứu đã cho thấy, việc sử dụng các