Menu

Hoạt động “Journal club”

DS. Võ Thị Hà

TLTK: Deenadayalan Y et al. How to run an effective journal club: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2008 Oct;14(5):898-911.

Link: http://hygiene-school.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2014/06/41524_orig.pdf

 1. Giới thiệu “Journal club”

Tổ chức “journal club – JC” đã có lịch sử khoảng 100 năm, trong đó những người tham gia gặp nhau thường xuyên để phân tích các bài báo nghiên cứu, để cải thiện kiến thức của họ về thiết kế nghiên cứu, thống kê, tư duy phản biển (critical appraisal) và áp dụng bằng chứng vào thực hành lâm sàng. Phương pháp này có thể áp dụng cho các khoa lâm sàng để trao đổi chuyên môn hoặc nằm trong chương trình đào tạo.

 1. Lợi ích của JC
 • Tăng kiến thức về thống kê, thiết kế nghiên cứu, và kĩ năng phân tích phản biện (critical appriasal skills)
 • Cập nhật kiến thức dựa trên bằng chứng áp dụng vào thực hành lâm sàng
 • Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, thảo luận, thói quen đọc sách/báo để cập nhật kiến thức
 1. Người tham gia

Nên cùng một chuyên ngành hay cùng một mối quan tâm về một chủ đề lâm sàng cụ thể.

 1. Mục đích của JC:
 • Đặt ra một mục đích đồng thuận về lâu dài của JC. Mục đích này nên được điều chỉnh, xem xét lại định kỳ và được sự đồng ý của những người tham gia.
 • Thiết lập mục đích của mỗi buổi JC, và kết nối mục đích này với các bài báo được đọc hoặc kĩ năng cần đạt được.
 1. Cấu trúc của một JC hiệu quả
 • Sự tham gia thường xuyên nên được mong đợi và ghi chép lại. Tham gia có thể là bắt buộc, đặc biệt nếu JC nằm trong một chương trình đào tạo.
 • Tổ chức JC thường xuyên, định kỳ, có thể là hàng tuần hay hàng háng
 • Chọn thời điểm trong ngày phù hợp với tất cả người tham gia, có thể cuối buổi sáng hay cuối buổi chiều
 • Cung cấp các lợi ích nhỏ khi tham gia như thức ăn (giúp tăng tỷ lệ tham gia và sự thân thiện của buổi trao đổi)
 1. Điều hành JC
 • JC sẽ hiệu quả hơn nếu có một leader. Leader nên chịu trách nhiệm chọn bài báo, tuy nhiên việc lựa chọn cuối cùng nên quyết đinh bởi các thành viên JC.
 • Đào tạo leader/facilitator của JC về thiết kế nghiên cứu và hoặc kiến thức thống kê liên quan để có thể điều hành thảo luận thích hợp và giúp nhóm làm việc đạt đích học tập
 • Có thể thay đổi leader mỗi buổi họp, tuy nhiên họ cần có kĩ năng giới thiệu bài báo, điều hành buổi thảo luận. Cần cân bằng giữa việc chọn một leader là chuyên gia với một người ít có kinh nghiệm hơn.
 • Leader nên trao đổi với một chuyên viên xử lý thống kê để giúp leader trong việc chuẩn bị JC, và giúp trả lời các câu hỏi có thể đặt ra khi thảo luận JC.
 1. Chọn bài báo để thảo luận
 • Chọn một bài báo có liên quan đến một chủ đề lâm sàng hoặc một ca lâm sàng thực tế liên quan để thảo luận. Chủ đề bài báo cần là mối quan tâm của tất cả người tham gia và phù hợp với mực đích của JC.
 • Chỉ định một thành viên (có thể là leader hoặc thành viên) chịu trách nhiệm chọn bài báo. Và chỉnh định chính người này sẽ là leader điều hành buổi JC.
 1. Gửi bài báo để thảo luận
 • Gửi bài báo để đọc trước (vài ngày đến 1 tuần) cho tất cả những thành viên tham gia. Các thành viên nên cùng đồng ý với khoảng thời gian này. Trong chương trình đào tạo, việc đánh giá xem liệu thành viên có đọc trước hay không là cần thiết.
 • Dùng internet để gửi bài báo trước buổi họp.
 1. Điều hành hiệu quả JC
 • Áp dụng một quy trình phân tích phản biện và các biểu mẫu đánh giá đã được soạn sẵn để dẫn dắt thảo luận, sẽ giúp buổi thảo luận tích cực hơn.
 • Kết luận chính thức mội buổi JC bằng cách đặt bài báo trong một bối cảnh thực hành lâm sàng
 1. Hiệu quả của JC
 • Phụ thuộc vào mục đích của JC, có thể đánh giá kiến thức của người tham gia
 • Đánh giá nên cụ thể liên quan đến bài báo, tư duy phản biện, hiểu về thống kê và việc áp dụng bằng chứng vào thực hành.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.