Menu

Các digitalis

CÁC DIGITALIS Nguồn: Qualité de la prise en charge médicamenteuses en EHPAD, Fiche 10 – Digitaliques. Người dịch: ThS. Nguyễn Duy Hưng Hiệu đính: TS. Võ Thị Hà   Danh sách các thuốc liên quan Digoxin   1. Các vấn đề chính: Digitalis là các thuốc có khoảng điều trị hẹp và cần phải theo

Thuốc chống kết tập tiểu cầu

THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU Nguồn: Qualité de la prise en charge médicamenteuses en EHPAD, Fiche 12 – Antiplaquettaires. Người dịch: ThS. Nguyễn Duy Hưng Hiệu đính: TS. Võ Thị Hà   Danh sách các thuốc liên quan Danh sách không đầy đủ Aspirin (Aspirine, ASPERIC, KARDEGIC), Clopidogrel (PLAVIX) Flurbiprofene (CEBUTID), Aspirin + Clopidogrel

Công cụ Vi-MedR hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc và Can thiệp dược

Công cụ Vi-MedR giúp hỗ trợ dược sĩ trong quá trình xem xét sử dụng thuốc được chuẩn hóa và đơn giản hóa. Công cụ gồm có 3 biểu mẫu chính: Biểu mẫu 1: Thu thập thông tin bệnh nhân Dược sĩ tiến hành thu thập thông tin BN từ nhiều nguồn: đơn thuốc, bệnh

Táo bón do dùng chế phẩm bổ sung calci

Catherine Duong. What to Do When Calcium Supplements Cause Constipation. PharmacyTimes. Link: http://www.pharmacytimes.com/contributor/catherine-duong-pharmd-candidate/2016/11/what-to-do-when-calcium-supplements-cause-constipation SVD4. Lê Thị Thùy Dung – HVQY ThS. Nguyễn Duy Hưng Một người bình thường đạt khối lượng xương lớn nhất vào khoảng đầu những năm 20 tuổi, sau đó lượng xương bị mất đi nhanh hơn lượng xương tạo thành [1].

Thuốc chống đông

United Content THUỐC CHỐNG ĐÔNG Dịch: ThS.DS. Nguyễn Duy Hưng Nguồn: Argence Régionale de Santé Basse-Normandie. Qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPG.        1. Các vấn đề chính: ·        Thuốc chống đông là một trong những thuốc thường được dùng cho đối tượng người cao tuổi (17% số người sống ở các trại dưỡng

Liều và cách dùng thuốc PPI

    LIỀU VÀ CÁCH DÙNG ỨC CHẾ BƠM PROTON (PPI) Người dịch: Phan Thúy Diễm – Sinh viên Dược 5 – Đại học Tây Đô Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo – Khoa Dược, BV Nhi Thanh Hóa Nguồn: NPS Medicinewise. Proton pump inhibitor (PPI) dosage and administration. Link: http://www.nps.org.au/medicines/digestive-system/indigestion-reflux-and-stomach-ulcer-medicines/heartburn-and-reflux-medicines/for-health-professionals/dosage-and-administration Tóm tắt Hầu hết

Lạm dụng PPI trên bệnh nhân nội trú

Lạm dụng PPI trên bệnh nhân nội trú Nguồn: Mia N. Barnes. Overuse of Proton Pump Inhibitors in the Hospitalized Patient. US Pharm. 2015;40(12):HS22-HS25. Link: https://www.uspharmacist.com/article/overuse-of-proton-pump-inhibitors-in-the-hospitalized-patient Người dịch: SVD5. Phạm Hồng Ngọc – Đại học Dược Hà Nội Hiệu đính: DS. Nguyễn Thị Thu Thủy Dự phòng loét do stress (Stress ulcer prophylaxis – SUP)