Menu

Quản lý điều trị warfarin như thế nào ?

Dịch: Trần Vân Anh, Sinh viên dược 5 , Trường đại học Dược Hà nội. Email: [email protected] Hiệu đính: DS. Phạm Công Khanh, DS. Võ Thị Hà Nguồn: http://www.australianprescriber.com/magazine/38/2/44/8 Tóm tắt Điều trị dài hạn với warfarin được khuyến cáo cho bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ và những bệnh nhân có

Nguy cơ và khuyến cáo : Sử dụng NSAID trên bệnh nhân với bệnh lý tim mạch

Nguy cơ và khuyến cáo : Sử dụng NSAID trên bệnh nhân với bệnh lí tim mạch Người dịch: Phạm Thùy Linh, SV dược 4, chuyên ngành Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội Hiệu đính: DS. Nguyễn Duy Hưng, DS. Võ Thị Hà Nguồn: Batya Swift Yasgur MA (2015). Risks and Recommendations: The