Menu

Phân loại thuốc của Pháp

DS. Võ Thị Hà

Thuốc tại Pháp được chia làm 3 loại:

 1. Thuốc không nằm trong dang sách quản lý (Médicaments non listés): Thuốc có thể mua mà không cần đơn thuốc
 2. Thuốc nằm trong danh sách (Médicaments listés): mua phải có đơn thuốc

+ Danh sách I: có khả năng rất độc (ký hiệu màu đỏ dán trên hộp thuốc)

Đơn thuốc không tự gia hạn trừ khi bác sĩ có ghi cụ thể số lần gia hạn.

Đơn thuốc có giá trị 3 tháng từ ngày kê

Thời gian kê đơn:

 • 12 tháng: không được chi trả bởi BHYT
 • 6 tháng chi trả bởi BHYT
 • 3 tháng: thuốc chống lo âu
 • 1 tháng: thuốc ngủ

+ Danh sách II: có khả năng nguy hiểm (ký hiệu màu xanh trên hộp thuốc)

Thuốc có thể gia hạn trừ khi bác sĩ ghi là không được phép gia hạn

Đơn có giá trị 3 tháng từ ngày kê đơn

Thời gian kê đơn:

 • 12 tháng: không được chi trả bởi BHYT
 • 6 tháng chi trả bởi BHYT
 • 3 tháng: thuốc chống lo âu
 • 1 tháng: thuốc ngủ

+ Thuốc gây nghiện

Đơn không được gia hạn

Lưu đơn trong 3 năm tại khoa dược/nhà thuốc

Thời gian kê: 7, 14, hay 28 ngày tùy theo chất

+ Thuốc hướng tâm thần

 1. Thuốc cần kê đơn giới hạn (Médicaments à prescription restreinte)
 • Thuốc chỉ sử dụng tại bệnh viện: là thuốc được kê bởi bác sĩ tại BV, thuốc được phát tại dược sĩ bệnh viện

+ Thuốc kê lần đầu tại bệnh viện: là thuốc cần kê đơn bởi BS bệnh viện, thuốc có thể gia hạn bởi bác sĩ tại cộng đồng, phát bởi dược sĩ cộng đồng.

+ Thuốc cần theo dõi đặc biệt: thuốc đòi hỏi phải có đơn phụ để theo dõi sinh hóa để theo dõi độc tính

+ Thuốc đặc biệt: thuốc đòi hỏi kê trên biểu mẫu đơn: thuốc đặc biệt

 

Tài liệu tham khảo:

https://www.espacesoignant.com/infirmier/ue-2.11-pharmacologie-et-therapeutiques/classement-des-medicaments-par-listes

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.