Menu

Sàng lọc nhiễm SARS-CoV-2: đánh giá nhanh

Nguồn: Viswanathan M, Kahwati L, Jahn B, Giger K, Dobrescu AI, Hill C, Klerings I, Meixner J, Persad E, Teufer B, Gartlehner G. Universal screening for SARS-CoV-2 infection: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 15;9:CD013718. doi: 10.1002/14651858.CD013718. PMID: 33502003.

Biên dịch: SVD. Nguyễn Thanh Huyền – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 

Tóm tắt

Thông tin cơ bản: Bệnh COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Hầu hết những người nhiễm SARS-CoV-2 đều bị bệnh nhẹ với các triệu chứng không đặc hiệu, khoảng 5% có triệu chứng nghiêm trọng hơn như suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng. Một tỷ lệ không xác định những người bị nhiễm không triệu chứng mặc dù họ có khả năng lây nhiễm. Sàng lọc toàn diện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 để phát hiện những người bị nhiễm mà chưa có triệu chứng là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Mục tiêu: Chúng tôi đã tiến hành đánh giá nhanh các nghiên cứu để đánh giá (1) hiệu quả sàng lọc nhiễm SARS-CoV-2 so với không sàng lọc và (2) tính chính xác của sàng lọc ở những người nhiễm COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng.

Phương pháp tìm kiếm: Một chuyên gia thông tin đã tìm kiếm trên MEDLINE và CDC các bài báo về COVID-19 tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2020. Chúng tôi đã tìm kiếm trên Embase.com, CENTRAL, và Cochrane các bài báo về COVID-19 tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm trên LitCovid các bài báo về COVID-19 tính đến ngày 4 tháng 4 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cung cấp hồ sơ từ các tìm kiếm hàng ngày trong cơ sở dữ liệu của Trung Quốc và PubMed tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm ba mô hình (Covid-Analytics, Mô hình bệnh truyền nhiễm Nghiên cứu đặc vụ (MIDAS) và Hiệp hội ra quyết định y tế) vào ngày 8 tháng 4 năm 2020.

Tiêu chí lựa chọn: Thử nghiệm, nghiên cứu quan sát hoặc nghiên cứu mô hình hóa đánh giá hiệu quả sàng lọc hoặc độ chính xác sàng lọc trong các quần thể nói chung mà tỷ lệ lưu hành của SARS-CoV2 chưa được biết.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Sau khi thử nghiệm thí điểm các mẫu đánh giá, một nghiên cứu viên sẽ sàng lọc các tiêu đề và tóm tắt. Hai nghiên cứu viên sẽ sàng lọc toàn bộ nội dung nghiên cứu và giải quyết mọi bất đồng bằng cách thảo luận với nghiên cứu viên thứ ba. Các bản tóm tắt bị loại trừ bởi nghiên cứu viên đầu tiên và đã được đánh giá bởi nghiên cứu viên thứ hai trước khi loại trừ. Một nghiên cứu viên đã trích xuất dữ liệu một cách độc lập, dữ liệu này đã được nghiên cứu viên thứ hai kiểm tra về tính đầy đủ và chính xác. Hai nghiên cứu viên đánh giá chất lượng của các nghiên cứu bằng cách sử dụng công cụ Đánh giá Chất lượng Nghiên cứu Độ chính xác Chẩn đoán (QUADAS-2) cho các nghiên cứu về độ chính xác chẩn đoán và một biểu mẫu được thiết kế để đánh giá kinh tế cho các nghiên cứu mô hình hóa. Chúng tôi đã giải quyết những khác biệt bằng sự đồng thuận. Chúng tôi đã tổng hợp các bằng chứng dưới dạng tường thuật và dạng bảng. Chúng tôi đã đánh giá độ chắc chắn của bằng chứng dựa trên ngày bùng phát, lây truyền, các trường hợp bị bỏ sót, độ chính xác trong chẩn đoán (dương tính thật, dương tính giả, âm tính thật, âm tính giả) bằng cách sử dụng phương pháp GRADE.

Kết quả chính: Chúng tôi đã phân tích 22 nghiên cứu. Hai nghiên cứu mô hình hóa về hiệu quả sàng lọc toàn dân. 20 nghiên cứu (17 nghiên cứu thuần tập và 3 nghiên cứu mô hình hóa) về độ chính xác của xét nghiệm sàng lọc. Một nghiên cứu cho thấy việc sàng lọc tại các trung tâm du lịch như sân bay không ngăn chặn các trường hợp nhiễm bệnh nhập cảnh. Chúng tôi đánh giá rủi ro sai lệch là nhỏ hoặc không có mối lo ngại nào và độ chắc chắn của bằng chứng thấp vì tính gián tiếp rất nghiêm trọng. Nghiên cứu mô hình thứ hai cung cấp bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp cho thấy việc sàng lọc nhân viên y tế tại các khoa cấp cứu có thể làm giảm lây truyền cho bệnh nhân và nhân viên y tế khác (giả sử tỷ lệ lây truyền không đổi là 1,2 ca nhiễm mới trên 10.000 người, sàng lọc hàng tuần giảm được 5,1% ca nhiễm trong vòng 30 ngày). Độ chắc chắn của bằng chứng rất thấp do có nguy cơ sai lệch cao và tính gián tiếp. Không có nghiên cứu mô hình nào báo cáo về tác hại của sàng lọc. Tất cả 17 nghiên cứu thuần tập đã so sánh chiến lược sàng lọc với xét nghiệm RT-PCR. Trừ một nghiên cứu báo cáo về độ chính xác của sàng lọc tại một thời điểm duy nhất, chúng tôi đánh giá nguy cơ sai lệch tổng thể là không rõ ràng ở 16 nghiên cứu còn lại, chủ yếu là do hạn chế thông tin về kiểm tra và tiêu chuẩn tham chiếu. Chúng tôi đánh giá một nghiên cứu là có nguy cơ sai lệch cao do bao gồm hai nhóm dân số riêng biệt với tỷ lệ hiện mắc có khả năng khác nhau. Đối với một số chiến lược sàng lọc, ước tính độ nhạy đến từ các mẫu nhỏ. Đối với các chiến lược thời điểm đơn lẻ, để đánh giá triệu chứng, độ nhạy từ 12 nhóm thuần tập (524 người) dao động từ 0,00 đến 0,60 (bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp) và độ đặc hiệu từ 12 nhóm (16,165 người) dao động từ 0,66 đến 1,00 (bằng chứng có độ chắc chắn thấp). Để sàng lọc bằng cách sử dụng phương pháp đo nhiệt độ (3 nhóm, 822 người), lịch sử du lịch quốc tế (2 nhóm, 13.080 người), hoặc tiếp xúc với những người đã bị nhiễm (3 nhóm, 13.205 người) hoặc những người nghi ngờ bị nhiễm (2 nhóm, 954 người), độ nhạy dao động từ 0,00 đến 0,23 (bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp đến thấp) và độ đặc hiệu dao động từ 0,90 đến 1,00 (bằng chứng có độ chắc chắn thấp đến trung bình). Đối với đánh giá triệu chứng kết hợp với đo nhiệt độ trực tiếp (2 nhóm, 779 người), độ nhạy dao động từ 0,12 đến 0,69 (bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp) và độ đặc hiệu từ 0,90 đến 1,00 (bằng chứng có độ chắc chắn thấp). Đối với xét nghiệm nhanh PCR (1 đoàn hệ, 21 người), độ nhạy là 0,80 (khoảng tin cậy 95% (KTC) 0,44 đến 0,96; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp) và độ đặc hiệu là 0,73 (KTC 95% 0,39 đến 0,94; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp). Một nhóm thuần tập (76 người) đã báo cáo về việc sàng lọc lại kết hợp với đánh giá triệu chứng cho thấy độ nhạy là 0,44 (KTC 95% 0,29 đến 0,59; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp) và độ đặc hiệu là 0,62 (KTC 95% 0,42 đến 0,79; bằng chứng có độ chắc chắn thấp). Ba nghiên cứu mô hình đánh giá độ chính xác của việc sàng lọc tại các sân bay. Các kết quả chính là các trường hợp bị bỏ sót hoặc bị phát hiện qua kiểm tra nhập cảnh và xuất cảnh tại các sân bay. Một nghiên cứu cho thấy độ nhạy rất thấp ở mức 0,30 (KTC 95% 0,1 đến 0,53), khiến 70% khách du lịch nhiễm bệnh bị bỏ sót. Nghiên cứu cuối cùng cung cấp bằng chứng rất không chắc chắn do chất lượng phương pháp luận thấp.

Kết luận của tác giả: Cơ sở bằng chứng cho thấy hiệu quả sàng lọc đến từ hai nghiên cứu mô hình bị giới hạn bởi các giả định. Bằng chứng cho thấy việc sàng lọc tại các trung tâm du lịch có thể làm chậm quá trình nhập cảnh của các ca nhiễm là có độ chắc chắn thấp, nhấn mạnh sự không chắc chắn và sự thay đổi về độ chính xác của các chiến lược sàng lọc. Một tỷ lệ cao các cá thể bị nhiễm bệnh có thể bị bỏ sót và tiếp tục lây nhiễm cho những người khác, và một số cá thể khỏe mạnh có thể bị dương tính giả cần xét nghiệm lại và điều này có thể dẫn đến việc cách ly những người này không cần thiết. Các nghiên cứu sâu hơn cần đánh giá lợi ích của các xét nghiệm nhanh, sàng lọc kết hợp và sàng lọc lặp lại. Cũng cần nghiên cứu thêm về các tiêu chuẩn tham chiếu có độ chính xác cao hơn RT-PCR. Do tính nhạy cảm kém của các phương pháp sàng lọc hiện có, phát hiện của chúng tôi cho thấy cần phải chú trọng nhiều hơn đến các biện pháp khác có thể ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, cách ly và trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ cho nhân viên ở tuyến đầu chống dịch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.