Người dịch: Trần Thị Thanh Ngân – SV Dược – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Người hiệu đính: DS. Nguyễn Quỳnh Anh, BVQT Phương Châu Nguồn tài liệu: Maria G.Tanzi (cập nhật lần cuối tháng 3/2019). Updated ADA guidelines question routine self-monitoring in type 2 diabetes. Link Hằng năm, Hiệp hội đái tháo