Menu

Video: TDM Vancomycin theo AUC- Hướng dẫn 2020

Giớ thiu ni dung video :

1. Trình bày lý do vì sao TDM vancomycin truyền thống không còn phù hợp cho BN nặng nhiễm MRSA
2. Trình bày các bước TDM mới theo đích AUC
– Theo PP mô hình PK bậc 1 (PP Sawchuk & Zaske/SZ)
– Theo PP mô hình Bayesian
3. Ví dụ áp dụng tính bằng Phần mềm ClinCalc.com phiên bản beta
PP Sawchuk & Zaske
PP mô hình Bayesian
Nội dung cập nhật khuyến cáo : Guide 2020 = TDM vancomycin cho MRSA nghiệm trọng/ASHP, IDSA, PIDS, SIDP 2020
https://academic.oup.com/ajhp/advance…

One Comment

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.