Menu

Tính dễ đọc của tài liệu giáo dục bệnh nhân: Vai trò hiện nay trong phẫu thuật chỉnh hình

SVD4. Lương Minh Nhật – Trường ĐH Y Dược Huế

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3049622/

 

Hoàn cảnh nghiên cứu

Năng lực hay hiểu biết sức khỏe (health literacy) là yếu tố tiên đoán độc lập tốt nhất về tình trạng sức khỏe của một cá nhân. Nhưng điều quan trọng là phải tùy chỉnh tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp với kĩ năng đọc hiểu của từng bệnh nhân. Khả năng đọc một tài liệu nhất định là phép đo khách quan phản ánh khả năng đọc mà một bệnh nhân cần phải nắm bắt để hiểu được tài liệu viết.

Vấn đề/mục đích nghiên cứu

Trong bài báo này, một vài công cụ được sử dụng phổ biến để đánh giá khả năng đọc của bệnh nhân được thảo luận và hướng dẫn để cải thiện việc hiểu các tài liệu giáo dục mà bệnh nhân được cung cấp.

Chúng ta đang ở đâu?

Một vài tổ chức chăm sóc sức khỏe đã khuyến cáo rằng mức độ dễ đọc của tài liệu giáo dục không được cao hơn mức giành cho lớp 6 đến lớp 8. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu giáo dục bệnh nhân hiện có trên các website chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình được viết ở mức độ đọc hiểu quá cao đối với một tỷ lệ đáng kể dân số.

Chúng ta cần đạt được điều gì?

Có một vài công cụ có sẵn và đã được kiểm chứng để đánh giá tính dễ đọc của tài liệu viết. Mặc dù việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ nghe nhìn như video, bản vẽ, mô hình và biểu đồ có thể nâng cao nhận thức về chủ đề liên quan đến sức khỏe, các công cụ tiêu chuẩn đánh giá tính dễ đọc của tài liệu không thể giải thích được trong trường hợp dùng những phương thức cải tiến này.

Chúng ta đạt được điều đó bằng cách nào?

Với sự khác nhau về khả năng hiểu các tài liệu liên quan đến sức khoẻ giữa các bệnh nhân muốn tìm kiếm một sự chăm sóc về chỉnh hình, việc phân tầng nội dung tài liệu giáo dục bệnh nhân ở các mức độ phức tạp khác nhau có thể cải thiện hiểu biết sức khỏe và nâng cao khả năng giao tiếp lấy bệnh nhân làm trung tâm.

 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.