Menu

Danh mục: Video

Video chuyển ngữ: Biến thể vi rút COVID-19 là gì? Và vắc xin có thể bảo vệ chúng ta chống lại nó không? (Stanford, Anh)

Chuỗi video truyền thông về COVID-19 của Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Stanford, Anh Chuyển ngữ bởi: các sinh viên khoa Dược, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch SV thực hiện: SVD.Phạm Ngọc Trâm Anh, SVD. Phan Thị Ngọc Ánh 

Video: Hướng dẫn chăm sóc tại nhà các trường hợp nghi ngờ mắc hoặc mắc COVID-19 nhẹ của Tổ chức Y tế thế giới

Tài liệu này là huấn luyện nội bộ của trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, vui lòng tham khảo thêm ý kiến của y tế địa phương Giới thiệu về Đội Truyền thông PNT Zone- ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Trước đại dịch COVID-19 hoành hành, với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, những