Menu

Hoạt chất statin nào có thể uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày?

DS. Trần Anh Tú

 

CÂU HỎI:

Các hoạt chất trong nhóm statin, hoạt chất nào có thể uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày?

 

TRẢ LỜI:

Fluvastatin [1], lovastatin [2], pravastatin [3], và simvastatin [4] có hiệu quả giảm LDL-C tốt hơn khi dùng buổi tối so với buổi sáng.

Riêng atorvastatinrosuvastatin là 2 statin có thời gian bán thải dài hơn (t1/2=13-19h) các statin khác rất nhiều (t1/2=1-4h) (Bảng 1) [5]. Nghiên cứu cho thấy rosuvastatin [6] và atorvastatin [7] có hiệu quả lâm sàng giảm LDL-C tương tự nhau khi dùng buổi sáng và buổi tối. Tuy nhiên, xét kĩ hơn thì giảm các thông số bilan lipid khi dùng rosuvastatin buổi tối tốt hơn buổi sáng nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. (Nồng độ của LDL-C (−41.3% [sáng] vs −44.2% [tối]), cholesterol toàn phần (−30.9% vs −31.8%), triglycerides (−17.1% vs −22.7%)).

Bảng 1. So sánh thông số dược động học của các thuốc nhóm statin

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Levy RI et al. A quarter century of drug treatment of dyslipoproteinemia, with a focus on the new HMG-CoA reductase inhibitor fluvastatin. Circulation. 1993;87(Suppl):III45–53.
  2. Illingworth DR. Comparative efficacy of once versus twice daily mevinolin in the therapy of familial hypercholesterolemia. Clin Pharmacol Ther. 1986;40:338–343.
  3. Hunninghake DB et al. Efficacy and safety of pravastatin in patients with primary hypercholesterolemia. II. Once-daily versus twice-daily dosing. Atherosclerosis. 1990;85:219–227.
  4. Sait Y et al. Comparison between morning and evening doses of simvastatin in hyperlipidemic subjects. A double-blind comparative study. Arterioscler Thromb. 1991;11:816–826.
  5. Inga Paulauskaitė Kaunas University of Medicine. Comperative characteristics of statins.
  6. Cilla DD et al. Pharmacodynamic effects and pharmacokinetics of atorvastatin after administration to normocholesterolemic subjects in the morning and evening. J Clin Pharmacol. 1996;36:604–609.

 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.