Menu

COVID-19: Thông tin cho những người cung cấp dịch vụ sức khỏe về quản lý rối loạn sử dụng rượu và hội chứng cai rượu

Nguồn: British Columbia Centre on Substance Use. COVID-19: Information for Health Care Providers Regarding Alcohol Use Disorder and Withdrawal Management Link:https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Bulletin-AUD.pdf?__cf_chl_managed_tk__=pmd_ny5uaH8JM4wRY8t69vAf2xoCEc9wmNsIOIws0nNu8EI1629337634-0-gqNtZGzNAuWjcnBszQi9 Người dịch: SVD. Phạm Ngọc Trâm Anh –ĐHYK Phạm Ngọc Thạch Hiệu đính: TS.DS. Võ Thị Hà – ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, BV Nguyễn Tri Phương

Sàng lọc nhiễm SARS-CoV-2: đánh giá nhanh

Nguồn: Viswanathan M, Kahwati L, Jahn B, Giger K, Dobrescu AI, Hill C, Klerings I, Meixner J, Persad E, Teufer B, Gartlehner G. Universal screening for SARS-CoV-2 infection: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 15;9:CD013718. doi: 10.1002/14651858.CD013718. PMID: 33502003. Biên dịch: SVD. Nguyễn Thanh Huyền – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giá trị CT trong xét nghiệm RT-PCR càng cao càng không lây nhiễm COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai Link: http://www.dongnaicdc.vn/gia-tri-ct-trong-xet-nghiem-rt-pcr-cang-cao-cang-khong-lay-nhiem-covid-19 Bài viết chủ đề tương tự: Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Vì sao xét nghiệm xong thì người ở, người về? – Báo Người lao động (nld.com.vn) Vừa qua Bộ Y tế đã có các hướng dẫn liên quan đến cách ly tại nhà