Menu

Thời gian dùng thuốc chuẩn hóa

Nguồn https://professionals.ufhealth.org/files/2011/11/1007-drugs-therapy-bulletin.pdf

Dịch: DS. Nguyễn Quỳnh Anh – BV An Sinh

 

Thời gian dùng thuốc chuẩn đã tồn tại qua rất nhiều năm. Thời gian này được thực hiên để cải thiên hiệu quả và giao tiếp. Thời gian dùng thuốc đã được thay đổi gần đây dựa trên phản hồi nhận được từ các phòng điều dưỡng và các khoa dược. Khi thời gian dùng thuốc không được chỉ dẫn chính xác bởi người kê toa thì thời gian mặc định trong bảng (xem bên dưới) coi như là đã được sử dụng.

Thời gian dùng thuốc chuẩn hóa
Khoảng cách liều Thời gian chuẩn hóa
Hằng ngày 9h00
Hai lần mỗi ngày (BID) 9h00, 21h00
Ba lần mỗi ngày (TID) 9h00, 14h00, 21h00

8h00, 12h00, 17h00

Bốn lần mỗi ngày (QID) 9h00, 13h00, 17h00, 21h00
Năm lần mỗi ngày 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00
Mỗi 3 giờ 0h00, 3h00, 6h00, 9h00, 12h00, 15h00, 18h00, 21h00
Mỗi 4 giờ 1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00
Mỗi 6 giờ 6h00, 12h00, 18h00, 24h00
Mỗi 8 giờ 8h00, 16h00, 24h00
Mỗi 12 giờ 9h00, 21h00
Mỗi 24 giờ Thời gian sẽ được mặc định theo giờ được mô tả (có nghĩa là sau liều đầu tiên được thực hiện)
Giờ ngủ 21h00
Với bữa ăn 8h00, 12h00, 17h00
Với bữa ăn và vào giờ đi ngủ 8h00, 12h00, 17h00, 21h00
Kháng sinh tiêm Thời gian được xác định bởi thời điểm liều đầu tiên được thực hiện

Có một số loại thuốc mà thời gian dùng thuốc duy nhất được chỉ định: để cho phép các giá trị xét nghiệm được đánh giá trước khi liều dùng được cho (như warfarin, epoetin, darbepoetin, andfilgrastim và lúc 18h00); để tránh cùng bữa ăn (như kháng sinh đường uống nhóm fluoroquinolone lúc 6h00 và 16h00 [bữa ăn thông thường được cho vào lúc 8h00 và 18h00]; và, để cải thiên hiệu quả (như thuốc nhóm Statin uống trước ngủ).

Bởi vì các kháng sinh tiêm nên được bắt đầu sớm nhất khi có thể và khoảng thời gian kéo dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, thời gian dùng thuốc kháng sinh tiêm sẽ được xác định bởi thời điểm của liều đầu tiên. Ví dụ, y lệnh kháng sinh tiêm 2 lần mỗi ngày nhận được lúc 14h. Liều đầu tiên sẽ được lên lịch lúc 15h00. Liều tiếp theo sẽ được thực hiện lúc 3h00 và 15h00.

Sẽ có một loạt các buổi giáo dục được lên lịch với các nhân viên y tế và các điều dưỡng để xem xét kĩ lưỡng hơn tác động của các chính sách mới. Các buổi này sẽ nhấn mạnh đến những người kê đơn rằng “ba lần một ngày” không giống như mỗi 8 giờ. Đối với thuốc đường uống liều mỗi 8 giờ yêu cầu rằng bệnh nhân thức tỉnh để nhận liều của họ. Đánh thức bệnh nhân có thể có hoặc không cần thiết, tùy thuộc vào loại thuốc.

 

 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.