Menu

Danh mục: Đào tạo dược

Góc chia sẻ: Khái quát về Dược và Đào tạo Dược tại Vương quốc Anh

DS. Trịnh Thu Hà, BV Portsmouth, Anh   Mỗi năm hơn 2500 dược sĩ được cấp phép hành nghề tại Vương quốc Anh (UK). Phần lớn dược sĩ ở Anh (trên 70%) làm việc trong các nhà thuốc cộng đồng, khoảng 25% làm trong các bệnh viện và một số lượng nhỏ làm việc trong

Hoạt động “Journal club”

DS. Võ Thị Hà TLTK: Deenadayalan Y et al. How to run an effective journal club: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2008 Oct;14(5):898-911. Link: http://hygiene-school.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2014/06/41524_orig.pdf Giới thiệu “Journal club” Tổ chức “journal club – JC” đã có lịch sử khoảng 100 năm, trong đó những người tham gia gặp nhau thường xuyên để phân

8 chỉ dẫn hữu ích giành cho preceptor

DS. Võ Thị Hà TLTK: http://www.pharmacy.arizona.edu/sites/default/files/u50/QuickTipsforBusyPreceptors2.pdf “Preceptor” là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên đi thực tập tại cơ sở y tế. Đối với đợt thực tập của sinh viên dược, đó là các dược sĩ làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, công ty dược hay sở y tế… 1. Biên soạn một giáo

Đào tạo Dược tại Canada

ThS.DS. Võ Thị Hà1, ThS.DS. Trương Viết Thành2, TS.DS. Nguyễn Thị Liên Hương3 1. Giảng viên DLS, ĐH Y Dược Huế 2. Trưởng bộ môn DLS, ĐH Y Dược Huế 3. Trưởng bộ môn DLS, ĐH Dược HN Hệ thống đào tạo cán bộ y tế Canada có 4 đặc điểm chính: (1) có hệ